Tên tài khoản:
User ID:
Vui lòng đợi...

WHY
easy-forex ?

  • FIXED spreads
  • Trade Currencies, GOLD, OIL and many other Commodities
  • Streaming news coverage to keep you updated
  • Open an account with just $25 or equivalent in your currency

learn more

Partner with us

Refer a friend Events Trade simulator

EUR/USD (30 min. Chart)

EURUSD chart

Bạn có chắc?

OK Hủy bỏ

Mở một tài khoản thực
Khi quyết định trở thành một nhà kinh doanh hoạt động, số dư tài khoản ảo của bạn sẽ trở về không và mọi dữ liệu giao dịch sẽ bị xóa khỏi 'Tài khoản/Sao kê của tôi'. Tài khoản easy-forex của bạn sẽ tự động thay đổi trạng thái từ 'nhà kinh doanh ảo' sang 'nhà kinh doanh hoạt động' khi bạn thực hiện lần ký quỹ đầu tiên. Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ cs@easy-forex.com nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì.
OK Hủy bỏ