Nazwa użytkownika:
User ID:
TABELA WALUTTABELA TOWARYTabela Indeksów
WalutaTowarIndeksy
Sprzedaj
Kup
 
Zmiana
Wysoki
Niski
Poprzedni wysoki
Poprzedni wysoki
Dostosuj swoją tabelę walutDostosuj swoją tabelę walutDostosuj swoją tabelę indeksów Organizuj listę walut, aby dostosować do własnych preferencji:
Przeglądaj listę walut i zaznacz pole obok walut, które chcesz przeglądać.
Organizuj listę walut, aby dostosować do własnych preferencji:
Przeglądaj listę walut i zaznacz pole obok walut, które chcesz przeglądać.
Przejrzyj listę produktów i wybierz instrument (y), które chcesz wyświetlić
Następnie kliknij przycisk ze strzałką(>>)aby przenieść go na listę "Pokaż instrumenty"
Domyślne
Ustaw
Twoje konto zostało tymczasowo zablokowane w związku z jednym z poniższych powodów:

  • Musisz dostarczyć dodatkowe dokumenty uwierzytelniające
  • Produkty mogą nie być dostępne w twoim regionie


Proszę skontaktować się z doradcą ds. kont lub przesłać nam wiadomość pocztą na adres cs@easy-forex.com, aby uzyskać dostęp do swojego konta.

Dziękujemy
easy-forex
Otwórz transakcję
Transakcje są automatycznie odnawiane codziennie o 22:00 (czas GMT), za które pobierana jest opłata za odnowienie. Transakcja wygaśnie w dniu ... więcej informacji
Waluta
kupna:
Kup / SprzedajKup / Sprzedaj
Waluta sprzedaży:TowarIndeks
Podaj kwotę i opcję STOP LOSS:
Kwota transakcji:
Kwota pod ryzyko
Kurs Stop loss:
Wymagany kapitał:
Obecny kurs:

Ważne powiadomienia

Zamknij transakcję
Waluta kupna:
Waluta sprzedaży:
Stawka transakcji:
Rolowanie do:
Kwota:
Kwota pod ryzyko
Kurs Stop Loss:
Kwota Take Profit:
Kurs Take Profit:
Obecny kurs:
Zmień szczegółowe informacje transakcji
Stop Loss:
Musi być
Podaj nowy kurs:
Kwota pod ryzyko
Take Profit:
Musi być
Podaj nowy kurs:
Zysk/Strata:
Obecny kurs:

Ważne powiadomienia

Zamknij kilka transakcji
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Day Trading:
Numer referencyjny transakcji
Kupno
Sprzedaż
Kurs
Kurs zamknięcia
Obecny Zysk/Strata
Łącznie
Dziękujemy
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Day Trading:
Kwota kupna:
Kwota sprzedaży:
Kurs otwarcia:
Data transakcji Forward:
Kurs Stop Loss:
Kwota pod ryzyko
Wymagany kapitał:
Kurs Take Profit:
Kwota Take Profit:
Wyślij powiadomienia o zamknięciu:
Kurs zamknięcia:
Zysk i Strata:
OK
Drukuj
Dziękujemy
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Day Trading:
Numer identyfikacyjny transakcji
Kurs zamknięcia
Wartość zamknięcia
Łącznie:
OK
Drukuj
Otwórz transakcję
Transakcja Day Trading która zostanie automatycznie zrealizowana, jeśli kurs rynkowy osiągnie określony przez ciebie limit kursu.
więcej informacji
Wybierz waluty:
Waluta
kupna:
Kup / SprzedajKup / Sprzedaj
Waluta
sprzedaży:
TowarIndeks
Podaj kwotę i STOP LOSS:
Kwota transakcji:
Kwota pod ryzyko:
Zarezerwowana do:
Kurs Stop Loss:
Wymagany kapitał:
Podaj kurs Limit:
musi być powyżej:
lub poniżej:

Ważne powiadomienia

Usuń transakcję Limit
Numer identyfikacyjny transakcji zlecenia Limitinformacje szczegółowe:
Kwota kupna:
Kwota sprzedaży:
Kurs Limit:
Zarezerwowany do:
Kwota pod ryzyko
Obecny kurs:
Zmień szczegółowe informacje transakcji
Stop Loss:
Musi być
Podaj nowy kurs:
Kwota pod ryzyko
Take Profit:
Musi być
Podaj nowy kurs:
Zysk/Strata:
Obecny kurs:

Ważne powiadomienia

Zamknij kilka transakcji
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Limit:
ID
Kupno
Sprzedaż
Kurs Limit
Zarezerwowany do:
Depozyt zabezpieczający do zaryzykowania
Łącznie
Usunięcie zleceń LIMIT anuluje dokonane przez ciebie rezerwacje dla transakcji DAY TRADING zgodnie z powyższymi informacjami szczegółowymi. Depozyt zabezpieczający przypisany do tych zarezerwowanych transakcji zostanie przeniesiony na twoje konto wolnych
Dziękujemy
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Limit:
Numer identyfikacyjny transakcji
Kurs zamknięcia
Wartość zamknięcia
Łącznie:
OK
Drukuj
Dziękujemy
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Limit:
Kwota kupna:
Kwota sprzedaży:
Kurs otwarcia:
Data wygaśnięcia:
Kurs Stop Loss:
Kwota pod ryzyko
Wymagany kapitał:
Kurs Take Profit:
Kwota Take Profit:
Wyślij powiadomienia o zamknięciu:
Kurs zamknięcia:
Zysk i Strata:
OK
Drukuj
Otwarta transakcja
Buy & sell FORWARD currency rates
Wybierz waluty:
Waluta kupna:Kup / SprzedajKup / Sprzedaj
Waluta sprzedaży:TowarIndeks
Data transakcji Forward:
Podaj kwotę i opcję STOP LOSS:
Kwota transakcji:
Kwota pod ryzyko
Kurs Stop loss:
Wymagany kapitał:
Obecny kurs:
Punkty transakcji Forward:
Kurs transakcji Forward:

Ważne powiadomienia

Zamknij transakcję Forward
Waluta kupna:
Waluta sprzedaży:
Kurs transakcji Forward:
Data Forward:
Kwota:
Kwota pod ryzyko
Kurs Stop Loss:
Kwota Take Profit:
Kurs Take Profit:
Obecny kurs:
Punkty transakcji Forward:
Kurs transakcji Forward:
Zmień szczegółowe informacje transakcji
Stop Loss:
Musi być
Podaj nowy kurs:
Kwota pod ryzyko
Take Profit:
Musi być
Podaj nowy kurs:
Zysk/Strata:
Obecny kurs:

Ważne powiadomienia

Zamknij kilka transakcji
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Forward:
ID
Kupno
Sprzedaż
Kurs Fwd
Kurs zamknięcia
Obecny Zysk/Strata
Łącznie
Dziękujemy
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Forward:
Kwota kupna:
Kwota sprzedaży:
Kurs otwarcia:
Data transakcji Forward:
Kurs Stop Loss:
Kwota pod ryzyko
Wymagany kapitał:
Kurs Take Profit:
Kwota Take Profit:
Wyślij powiadomienia o zamknięciu:
Kurs zamknięcia:
Zysk i Strata:
OK
Drukuj
Dziękujemy
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Forward:
Numer identyfikacyjny transakcji
Kurs zamknięcia
Wartość zamknięcia
Łącznie:
OK
Drukuj
Zarejestruj się w usłudze powiadomień za pośrednictwem SMS-ów
Witamy w naszej nowej usłudze powiadomień za pośrednictwem SMS-ów. Możesz korzystać z powiadomień o kursach walut, zamknięciach transakcji i osiągnięciu limitów. Jest to bezpłatna usługa przez określony okres czasu. Rejestracja nie zobowiązuje do dokonyw
Twoje saldo SMS wynosi  
Otwórz powiadomienie o kursie
Rate Alert allowes you to get a SMS message directly to your mobile when a currency pair reaches a requested rate.
Wybierz waluty:
Waluta kupna:Kup / SprzedajKup / Sprzedaj
Waluta sprzedaży:TowarIndeks
Kurs Limit:
Limit musi być powyżej  i/lub poniżej
Zarezerwowana do:
Tel. komórkowy:
|Kliknij tutaj, aby zmienić
Obecny kurs:

Ważne powiadomienia

Twoje saldo SMS wynosi:  komunikaty
Zamknij powiadomienie SMS
Odnośny nr identyfikacyjny transakcji SMS  informacje szczegółowe:
Waluta kupna:
Waluta sprzedaży:
Kurs Limit:
Zarezerwowany do:
Obecny kurs:
Twoje saldo SMS wynosi  komunikaty
Zmień powiadomienie SMS
Nr identyfikacyjny transakcji powiadomienia o kursie informacje szczegółowe:
Waluta kupna:
Waluta sprzedaży:
Kurs Limit:
Limit musi być powyżeji/lub poniżej
Zarezerwowany do:
Obecny kurs:

Ważne powiadomienia

Twoje saldo SMS wynosi  komunikaty
Zamknij kilka powiadomień SMS
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji SMS:
ID
Waluta kupna
Waluta sprzedaży
Kurs Limit
Zarezerwowany do:
This is the Textin the bottom section of the multi-sms... This is the Textin the bottom section of the multi-sms... This is the Textin the bottom section of the multi-sms...
Dziękujemy
Pomyślnie zamknąłeś transakcje SMS.
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji SMS:
Waluta kupna
Waluta sprzedaży
Kurs Limit
OK
Drukuj
Dziękujemy
Numer identyfikacyjny powiadomienia: 1
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji SMS:
Waluta kupna:
Waluta sprzedaży:
Kurs Limit:
Zarezerwowany do:
OK
Drukuj
WiadomościKalendarzWskaźniki
PodglądMoja pozycja
  • Day Trading
  • Zlecenia Limit
  • Kontrakty forward
  • Opcje
  • Limity SMS
ID
KupnoTowarIndeks
SprzedażKup / SprzedajKup / Sprzedaj
Kurs otwarcia
Obecny kurs
Stop Loss
Take Profit
Zysk/Strata
Zmień
Zamknij
 
TAK
NIE