Tên tài khoản:
User ID:
BẢNG TIỀN TỆCOMMODITIES TABLEBẢNG CHỈ SỐ
Tiền tệHàng hóaChỉ số
Bán
Mua
 
Thay đổi
Cao
Thấp
Cao Trước
Thấp Trước
Tùy biến bảng tiền tệ của bạn Tùy biến bảng tiền tệ của bạn Tùy chỉnh bảng chỉ số của bạn Hệ thống danh sách tiền tệ để phù hợp với nhu cầu của bạn:
Duyệt tìm danh sách tiền tệ, và đánh dấu vào ô ngay cạnh tiền tệ mà bạn muốn hiển thị.
Hệ thống danh sách tiền tệ để phù hợp với nhu cầu của bạn:
Duyệt tìm danh sách tiền tệ, và đánh dấu vào ô ngay cạnh tiền tệ mà bạn muốn hiển thị.
Duyệt danh sách sản phẩm và chọn công cụ nào bạn muốn hiển thị
Sau đó, nhấp phím mũi tên (>>) để đến danh sách “Hiển thị Công cụ”.
Mặc định
Đặt
Tài khoản của bạn tạm thời bị khóa vì một trong những lý do sau đây:

  • Bạn cần phải nộp thêm tài liệu xác thực
  • Các sản phẩm có thể hiện không có sẵn trong khu vực của bạn


Vui lòng liên hệ với người quản lý dịch vụ tài khoản của bạn hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ cs@easy-forex.com để được cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Cảm ơn bạn
easy-forex
Mở Giao Dịch
Các giao dịch đặt lại hằng ngày lúc 22:00 GMT và được tính một phí chuyển kỳ hạn hàng ngày Giao dịch sẽ hết hạn vào ngày ... thông tin thêm
Đồng tiền mua:Mua / BánMua / Bán
Đồng tiền bán:Hàng hóaChỉ số
Chọn số tiền & mức DỪNG LỖ:
Số tiền giao dịch:
Khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro:
Mức Dừng Lỗ:
Margin Required:

Thông Báo Quan Trọng

Kết Thúc Giao Dịch
Đồng tiền mua:
Đồng tiền bán:
Tỷ Giá Giao Dịch:
Tung ra cho đến khi:
Số tiền:
Khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro:
Mức Dừng Lỗ:
Số tiền Chốt Lời:
Mức Chốt Lời:
Mức hiện tại:
Sửa Thông Tin Giao Dịch
Dừng Lỗ:
Phải là
Nhập mức mới:
Khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro:
Chốt Lời:
Phải là
Nhập mức mới:
Lời:
Mức hiện tại:

Thông Báo Quan Trọng

Kết Thúc Nhiều Giao Dịch
Thông tin Giao Dịch Trong Ngày là:
Tham chiếu giao dịch
Mua
Bán
Tỷ giá
Tỷ Giá Kết Thúc
Lời/Lỗ Hiện Tại
Tổng số
Xin cảm ơn
Thông tin chi tiết thỏa thuận Giao Dịch Trong Ngày:
Tài khoản mua:
Tài khoản bán:
Tỷ giá Mở:
Tung ra cho đến khi:
Mức Dừng Lỗ:
Khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro:
Margin Required:
Mức Chốt Lời:
Số tiền Chốt Lời:
Gửi Thông Báo Kết Thúc:
Tỷ Giá Kết Thúc:
Lời&Lỗ:
OK
In ra
Xin cảm ơn
Thông tin chi tiết thỏa thuận Giao Dịch Trong Ngày:
ID Giao Dịch
Mức Kết Thúc
Giá Trị Kết Thúc
Tổng:
OK
In ra
Mở Giao Dịch
Một thỏa thuận Giao Dịch Trong Ngày tự động thực hiện khi mức giá thị trường đạt mức giới hạn mà bạn đã định.
thông tin thêm
Chọn tiền tệ:
Đồng tiền
mua:
Mua / BánMua / Bán
Đồng tiền
bán:
Hàng hóaChỉ số
Chọn số tiền & mức DỪNG LỖ:
Số tiền giao dịch:
Khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro: :
Giữ lại cho đến khi:
Mức dừng lỗ:
Margin Required:
Nhập mức giới hạn:
phải cao hơn:
hoặc thấp hơn:

Thông Báo Quan Trọng

Xóa bỏ Giao Dịch Giới Hạn
ID giao dịch Lệnh Giới Hạn thông tin chi tiết:
Tài khoản mua:
Tài khoản bán:
Mức Giới Hạn:
Giữ lại cho đến khi:
Khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro:
Mức hiện tại:
Sửa Thông Tin Giao Dịch
Dừng Lỗ:
Phải là
Nhập mức mới:
Khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro:
Chốt Lời:
Phải là
Nhập mức mới:
Lời:
Mức hiện tại:

Thông Báo Quan Trọng

Kết Thúc Nhiều Giao Dịch
Thông tin giao dịch giới hạn là:
ID
Mua
Bán
Mức Giới Hạn
Giữ lại cho đến khi:
Khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro
Tổng số
Xóa các lệnh GIỚI HẠN sẽ hủy bỏ những dự trữ mà bạn đã thực hiện đối với các thỏa thuận GIAO DỊCH TRONG NGÀY theo những thông tin ở trên. Khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro được phân bổ cho các giao dịch dự trữ này sẽ được trả lại cho số dư tự do trong tài khoản của bạn tại Easy-Forex®.
Xin cảm ơn
Thông tin giao dịch giới hạn:
ID Giao Dịch
Mức Kết Thúc
Giá Trị Kết Thúc
Tổng:
OK
In ra
Xin cảm ơn
Thông tin giao dịch giới hạn:
Tài khoản mua:
Tài khoản bán:
Tỷ giá Mở:
Ngày Hết Hạn:
Mức Dừng Lỗ:
Khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro:
Margin Required:
Mức Chốt Lời:
Số tiền Chốt Lời:
Gửi Thông Báo Kết Thúc:
Tỷ Giá Kết Thúc:
Lời&Lỗ:
OK
In ra
Mở Giao Dịch
Các tỷ giá tiền tệ KỲ HẠN mua & bán
Chọn tiền tệ:
Đồng tiền mua:Mua / BánMua / Bán
Đồng tiền bán:Hàng hóaChỉ số
Ngày Kỳ Hạn:
Chọn số tiền & mức DỪNG LỖ:
Số tiền giao dịch:
Khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro:
Mức dừng lỗ:
Margin Required:
Mức hiện tại:
Các điểm kỳ hạn:
Tỷ giá kỳ hạn:

Thông Báo Quan Trọng

Đóng Giao Dịch Kỳ Hạn
Đồng tiền mua:
Đồng tiền bán:
Tỷ giá Kỳ hạn:
Ngày Kỳ Hạn:
Số tiền:
Khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro:
Mức Dừng Lỗ:
Số tiền Chốt Lời:
Mức Chốt Lời:
Mức hiện tại:
Các điểm kỳ hạn:
Tỷ giá kỳ hạn:
Sửa Thông Tin Giao Dịch
Dừng Lỗ:
Phải là
Nhập mức mới:
Khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro:
Chốt Lời:
Phải là
Nhập mức mới:
Lời:
Mức hiện tại:

Thông Báo Quan Trọng

Kết Thúc Nhiều Giao Dịch
Thông tin giao dịch kỳ hạn là:
ID
Mua
Bán
Tỷ Giá Kỳ Hạn
Tỷ Giá Kết Thúc
Lời/Lỗ Hiện Tại
Tổng số
Xin cảm ơn
Thông tin giao dịch kỳ hạn:
Tài khoản mua:
Tài khoản bán:
Tỷ giá Mở:
Ngày Kỳ Hạn:
Mức Dừng Lỗ:
Khoản ký quỹ chấp nhận rủi ro:
Margin Required:
Mức Chốt Lời:
Số tiền Chốt Lời:
Gửi Thông Báo Kết Thúc:
Tỷ Giá Kết Thúc:
Lời&Lỗ:
OK
In ra
Xin cảm ơn
Thông tin giao dịch kỳ hạn:
ID Giao Dịch
Mức Kết Thúc
Giá Trị Kết Thúc
Tổng:
OK
In ra
Tham gia dịch vụ Tin báo SMS
Chào mừng bạn đến với Dịch vụ Tin báo SMS mới của chúng tôi. Bạn có thể tận hưởng những lợi ích của việc nhận được các tin báo SMS về tỷ giá tiền tệ, các kết thúc giao dịch và những mức Giới hạn đạt được. Đây là một dịch vụ miễn phí có ràng buộc được cung cấp trong một khoảng thời gian có hạn. Tham gia miễn phí và bạn không bị buộc phải ký quỹ hay thực hiện giao dịch kinh doanh.
Số dư SMS của bạn là:  
Đặt Tin báo Tỷ giá
Tin báo Tỷ giá cho phép bạn nhận được một tin nhắn SMS trực tiếp trên điện thoại của bạn khi cặp tiền tệ đạt mức tỷ giá bạn yêu cầu.
Chọn tiền tệ:
Đồng tiền mua: Mua / BánMua / Bán
Đồng tiền bán:Hàng hóaChỉ số
Tỷ giá:
Tỷ giá phải đạt trên   và/hoặc dưới
Giữ lại cho đến khi:
Số điện thoại di động:
|Nhấp trỏ vào đây để thay đổi
Mức hiện tại:

Thông Báo Quan Trọng

Số dư SMS của bạn là:   tin nhắn
Kết thúc dịch vụ tin báo SMS
Tham chiếu ID giao dịch SMS.   thông tin chi tiết:
Đồng tiền mua:
Đồng tiền bán:
Tỷ giá:
Giữ lại cho đến khi:
Mức hiện tại:
Số dư SMS của bạn là:   tin nhắn
Sửa thiết lập tin báo SMS
ID giao dịch tin báo tỷ giá thông tin chi tiết:
Đồng tiền mua:
Đồng tiền bán:
Tỷ giá:
Giới hạn phải đạt trên và/hoặc dưới
Giữ lại cho đến khi:
Mức hiện tại:

Thông Báo Quan Trọng

Số dư SMS của bạn là:  tin nhắn
Kết thúc nhiều tin báo SMS
Thông tin giao dịch SMS là:
ID
Đồng tiền mua
Đồng tiền bán
Tỷ giá
Giữ lại cho đến khi:
Xin cảm ơn
Bạn đã kết thúc thành công các giao dịch SMS.
Thông tin về các giao dịch SMS:
Đồng tiền mua:
Đồng tiền bán:
Giới hạn Tỷ giá
OK
In ra
Xin cảm ơn
ID Tin báo: 1
Thông tin giao dịch giới hạn SMS:
Đồng tiền mua:
Đồng tiền bán:
Tỷ giá:
Giữ lại cho đến khi:
OK
In ra
Tin tứcLịch biểuBảng chỉ số
Inside Viewer™Vị thế của tôi
  • Giao Dịch Trong Ngày
  • Các Lệnh Giới Hạn
  • Giao dịch Kỳ hạn
  • tùy chọn
  • Tin báo SMS
ID
MuaHàng hóaChỉ số
BánMua / BánMua / Bán
Tỷ Giá Mở
Tỷ Giá Hiện Tại:
Dừng Lỗ:
Chốt Lời:
Lời/Lỗ
Sửa
Kết thúc
 
YES
NO